Podmínky osvojení

 

 Podmínky umístění

- Zájemce o zvíře musí být starší 18 let, měl by mít sebou alespoň jeden platný doklad.

- Do nového domova je zvíře předáváno na základě předávacího protokolu, který vymezuje práva a povinnosti nového majitele i O.S. Další šance.

- O.S. Další šance si vyhrazuje právo případné kontroly dodržování podmínek.

- Pro převzetí zvířete do vlastní péče je nutné si přinést vhodnou přepravku

- Nový majitel je též povinen vrátit zvíře zpět, pokud se o ně nebude moci nadále z jakéhokoliv důvodu starat.

- Nový majitel se zavazuje poskytovat sdružení pravdivé informace

- Pokud si nový majitel osvojí nekastrované zvíře, zavazuje se nechat zvíře ve vhodném věku vykastrovat.

- Nepřihlásí-li se ve lhůtě 4 měsíců od předání zvířete do dočasné péče vlastník zvířete, přechází uplynutím této lhůty zvíře do péče dočasného  opatrovníka, a to na základě předávacího protokolu o převzetí kočičky nebo kocourka do péče.

Příspěvek na veterinární péči kočky či kocoura je 700 Kč za kastraci a 400 Kč za odčervení a vakcinaci. Za vakcinované a odčervené kotě tedy zaplatíte 400 Kč, za dospělou odčervenou, vakcinovanou a kastrovanou kočku (či kocoura) 700 Kč. Skutečné náklady jsou samozřejmě podstatně vyšší.

 

 

Vzhledem k tomu, že se nám již v několika případech stalo, že jsme ztratili kontakt s umístěnou kočičkou a majítel se nehlásí a odmítá s námi komunikovat, budeme nyní požadovat podrobnější informace o novém pobytu našich svěřenců . Musíme mít jistotu, že budeme mít více možností, jak si o vydaných kočičkách udržet přehled.  Věříme, že všichni slušní zájemci o kočičky, kterých je naštěstí většina, naše opatření pochopí! Spoléháme na spolupráci a vstřícnost nových majitelů.

 Je důležité, aby si případný osvojitel uvědomil, že většina takovýchto koček ( a to se netýká jen svěřenců našeho OS ) má za sebou víc bolesti a utrpení, než si kterýkoliv člověk vůbec dokáže představit, proto je pro nás velmi důležité, aby jejich další část života v nové rodině byla pro tyto mazlíčky jenom šťastná a veselá a dala jim tak zapomenout na smutnou minulost.

 

 "Žádná prokázaná laskavost ti ještě nezaručí bezmeznou vděčnost tvé kočky".

 (Jean de la Fontaine)

 "Dvě kočky vás přijdou nastejno jako jedna kočka, ale užijete si s nimi dvojnásob legrace".

 (Lloyd Alexander)

Důležíté !!!

23.03.2010 19:05
Zájemce o kočku si zvíře odnese pouze v případě, že se nebude jednat o zprostředkované umístění. Kočičku tedy předáme pouze novému majiteli přímo, u kterého bude kočka v péči. S osvojitelem zvířete jsou nejprve probrány podmínky, které může zvířeti poskytnout, a poté mu je doporučeno zda je...

Další podmínky

23.03.2010 19:20
  Je nutno  podávat informace o tom, jak se kočce daří. V případě, že si z různých důvodů nový majitel nemůže kočku ponechat v své péči, je povinen nás neprodleně kontaktovat a kočku vrátit zpět do naší péče. Nový majitel souhlasí s kontrolou kočky a podmínek, ve kterých je chována....

Kontakt

Další šance z.s. ič: 22873163 tel. 1: 605 751 717
tel. 2: 739 477 900
dalsisancedknl@seznam.cz info@dalsisance.cz