Postup při nálezu kotěte

 
Vzhledem k tomu, že mají obce již několik let zákonnou povinnost se postarat
o opuštěné nalezené zvíře( tedy kočku),  měli byste i v postupovat podle
zákona a neprodleně nahlásit tento nález obci. Ve větších obcích kontaktovat
městskou policii. Ta má za povinnost nalezené opuštěné zvíře odvézt do
útulku, se kterým má obec ze zákona smlouvu nebo dohodu o  objednávce.
Neměli byste  tedy kočku dovézt přímo do útulku, potom se této povinnosti
obec zříká a může se ohradit tím, že zvíře nemuselo být z katastru jejich
obce. Ze zákona by měla každá obec útulku přispět na léčbu a zaopatření
zvířete.Že tomu tak zejména u koček většinou není, je bohužel zapřičiněno
obcházením zákona. Pokud se obec zříká této povinnosti , chtějte po ní
písemné vyjádření o tom, že se nemíní o zvíře postarat a kontaktujte útulek
Nemůžeme samozřejmě sbírat na ulici každou kočku, mnohé mají své majitele a
jen si vyšly na procházku ven. Opuštěné zvíře poznáte  podle toho, že bývá
ve zbídačeném stavu, je nemocné, trvale hladové. Přednost mají samozřejmě
koťata, která se o sebe nepostarají. Chcete-li mít jistotu, že bude obcí nebo
městskou policií kočka skutečně zaopatřena-nejlépe útulkem, žádejte sepsání
protokolu o nálezu, ve kterém bude evidentně informace o tom, kam bylo zvíře
předáno, abyste si to mohli ověřit. Pamatujte, že pokud nebudou občané nutit
obce , aby tento zákon dodržovaly, budou  útulky pro kočky s financemi
neustále  bojovat a  zachránit jich můžeme jen tolik, na kolik mám
kapacitu a finance. Je to absurdní , aby útulky pro kočky  nečerpající žádné
dotace a soukromé osoby sponzorovaly obce, které si na to mají  vyčlenit
finance  ve svém rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že mají obce již několik let zákonnou povinnost se postarat
o opuštěné nalezené zvíře( tedy kočku), měli byste i v postupovat podle
zákona a neprodleně nahlásit tento nález obci, ve větších obcích kontaktovat
městskou policii. Ta má za povinnost nalezené opuštěné zvíře odvézt do
útulku, se kterým má obec ze zákona smlouvu nebo dohodu o  objednávce.
nemůžete tedy kočku dovézt přímo do útulku, potom se této povinnosti obec
zříká a může se ohradit tím, že zvíře nemuselo být z katastru obce. Ze
zákona by měla každá obec útulku přispět na léčbua zaoptaření zbvířete.6e
tomu tak zejména u koček většinou není, je bohužel zapřičiněno obcházení
zákona. Pokud se obec zříká této povinnosti , chtějte po ní písemné
vyjádření o tom, že se nemíní o zvíře postarat. Nemůžeme samozřejmě sbírat
na ulici každou kočku, mnohá mají své majitele a Vzhledem k tomu, že mají obce již několik let zákonnou povinnost se postarat
o opuštěné nalezené zvíře( tedy kočku), měli byste i v postupovat podle
zákona a neprodleně nahlásit tento nález obci, ve větších obcích kontaktovat
městskou policii. Ta má za povinnost nalezené opuštěné zvíře odvézt do
útulku, se kterým má obec ze zákona smlouvu nebo dohodu o  objednávce.
nemůžete tedy kočku dovézt přímo do útulku, potom se této povinnosti obec
zříká a může se ohradit tím, že zvíře nemuselo být z katastru obce. Ze
zákona by měla každá obec útulku přispět na léčbua zaoptaření zbvířete.6e
tomu tak zejména u koček většinou není, je bohužel zapřičiněno obcházení
zákona. Pokud se obec zříká této povinnosti , chtějte po ní písemné
vyjádření o tom, že se nemíní o zvíře postarat. Nemůžeme samozřejmě sbírat
na ulici každou kočku, mnohá mají své majitele a Vzhledem k tomu, že mají obce již několik let zákonnou povinnost se postarat
o opuštěné nalezené zvíře( tedy kočku), měli byste i v postupovat podle
zákona a neprodleně nahlásit tento nález obci, ve větších obcích kontaktovat
městskou policii. Ta má za povinnost nalezené opuštěné zvíře odvézt do
útulku, se kterým má obec ze zákona smlouvu nebo dohodu o  objednávce.
nemůžete tedy kočku dovézt přímo do útulku, potom se této povinnosti obec
zříká a může se ohradit tím, že zvíře nemuselo být z katastru obce. Ze
zákona by měla každá obec útulku přispět na léčbua zaoptaření zbvířete.6e
tomu tak zejména u koček většinou není, je bohužel zapřičiněno obcházení
zákona. Pokud se obec zříká této povinnosti , chtějte po ní písemné
vyjádření o tom, že se nemíní o zvíře postarat. Nemůžeme samozřejmě sbírat
na ulici každou kočku, mnohá mají své majitele a 

 

Pokud najdete kočku, kotě nebo případně víte o nějaké kočeně, která potřebuje pomoc. Co můžete udělat?

Buď to ji ignorujete nebo začnete shánět pomoc.

Á, výborně, našel či našla jsem číslo na útulek, zavolám a oni přijedou nebo tam zvíře zavezu a je hotovo, vždyť jsou tam od toho a mají na to peníze od města, od sponzorů atd., tak co, já svůj díl splnil. Z pohledu laika úvaha zcela logická (já jsem uvažovala na začátku úplně stejně ), ale z pohledu někoho, kdo se pomocí opuštěným zvířatům zaobírá, znamená tato úvaha velké trable.

 

A teď k tomu, proč : samozřejmě jsme tady, abychom pomáhali, jenže ta problematika není bohužel tak jednoduchá. Zvířata, stejně jako lidi, trpí spoustou vzájemně přenosných chorob, pro zjednodušení příklad: mateřská škola, s chřipkou přijde jedno dítě a do týdně ji má minimálně polovina dětí - a úplně to stejné platí pro kočky… a to chřipka je jedna z méně závažných a vleklých onemocnění. Dalším věrným, i když nechtěným přítelem bezprizorních zvířat je průjem a bohužel také choroby smrtelné jako panleukopenie, kaliciviroza, herpes virus a další, přitom většině z nich zabrání základní očkování. Řešením by bylo dávat kočky z každé lokality do samostatných místností, ale to není v praxi realizovatelné. Každé depozitum má jednu max. dvě místnosti jako možnou karanténu a to prostě v sezoně rozhodně nestačí.

                                                                                                                                              


A teď ještě trapná zmínka o penězích, láska ke kočkám a touha jim pomáhat je základ, ale bez finančních prostředků je to téměř nemožné. Všichni, kteří jsme se vydali na tuto dlouhou cestu za záchranou koček,  si více méně veškerou péči o tyto kočky hradíme ze svých rodinných rozpočtů, tudíž není tak složité si představit, že na dvounohé členy rodin moc nezbývá.
 
Prosím zkuste se občas, pokud to jen trochu půjde, zamyslet nad tím, že pouze tím, že kočku najdete, ji NEZACHRÁNÍTE!!!!!!!!!!!!!!!
Pokud kočku najdete, nechte ji základně veterinárně ošetřit, což znamená v případě, že pokud je zdravá, nechte ji odčervit a pak i naočkovat a ponechte ji u sebe alespoň 14 dní, než se vytvoří základní imunita a kočka se může přidat do kolektivu v našich depozitech.
Pokud zdravá není, prosím, zajistěte ji léčbu dle rady veterináře. Pokud je dospělá a zdravá, poraďte se s veterinářem o kastraci.
Všechny tyto úkony můžete činit v kontaktu s námi, abychom o konkrétním zvířeti věděli a mohli počítat s jeho přijetím po očkování.
Zdá se Vám to zbytečné, zdlouhavé a nákladné?? My toto všechno stejně udělat musíme a pokud přijmeme neočkované zvíře do většího kolektivu,   tak všechny stávající i nové kočičky vzájemně vystavíme infekci - v horším případě možnosti úmrtí, v lepším případě se nám zněkolikanásobí finanční prostředky na vyléčení zvířat. Tím se samozřejmě prodlouží i dobu pobytu zvířete u nás a nemožnost přijmout další potřebná zvířata...
Pokud tato prosba inspiruje alespoň některé z Vás, tak má tento článeček smysl a  jménem zachráněných zvířat Vám moc děkujeme.
 

Věra Sochrová

Důležité informace

05.12.2019 18:37
Prosíme všechny, kteří nás naléhavě žádají o pomoc, aby pochopili, že i přes stop stav jsme přijali několik akutních případů, které jsou zatím v karanténě. Je zcela nemožné donekonečna přijímat další kočky, pokud se nesníží stav alespoň o 10. Stop stav bude bohužel trvat i nadále. V dočasných...
01.12.2019 10:00
Do depozita byla přijata další trojice koťat z loděnice poblíž Slovan. Jedná se již o třetí vrh odložených koťat v této lokalitě. Někdo zřejmě ze zahrádek si zde udělal odložiště vlastních  koťat a spoléhá na pomoc druhých. NĚKOMU NEDOCHÁZÍ SE PORUŠUJE OPAKOVANĚ ZÁKON 246-ÚMYSLNÉ OPUŠTĚNÍ...
20.11.2019 13:41
Důležitá informace pro nálezce koťat Tuto informaci považujeme za velmi důležitou hlavně pro případné nálezce koťat. Malá Adélka se již několik dní potýká s nechutenstvím a potížemi, které její nálezci zřejmě způsobili tím, že jí podali širokospektrální antiparazitucum, které může silně začervené...
16.11.2019 17:11
Jak  to bylo s peršanem, aneb nedivte , že nám občas dochází trpělivost. Myslím, že není na škodu zveřejnit, jaké situace zažíváme čím dál častěji. Když se na nás dne 9.10 obrátila paní, že by potřebovala do útulku nutně umístit peršana po své tetě, jelikož má alergické děti, sháněli jsme to...
12.11.2019 15:42
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Vzhledem k tomu, že téměř každý den přibývá lidí, dotazujících se, zda přijmeme jejich kočky např. z důvodu stěhování nebo zda budeme inzerovat jejich koťata, nastal čas vyjádřit se k tomu veřejně. Většina těchto dotazujících se vlastní vícero koček, které nejsou kastrované...
11.09.2013 20:57
Vzhledem k situaci  ohledně našeho rozchodu s Vegáčkem  a  (podle našich informací ) poměrně „živé“ leč jednostranné diskuzi na facebooku (na kterou nám byl odepřen přístup, což samo o sobě o spoustě věcí  vypovídá), tak považuji za nutné vydat alespoň tímto způsobem naše...
11.09.2013 20:56
  Občanské sdružení O.S.Další šance ukončilo spolupráci s depozitem Vegáček. Důvodem pro ukončení spolupráce byla naprosto rozdílná představa Vegáčku a všech stávajících depozit OS Další šance ohledně fungování depozitu a péče o kočičky v něm umístěné.  Ze strany sdružení se nejedná o...
11.09.2013 20:55
  Oficiální prohlášení O.S.Další šance ke spolupráci c Vendulou Durak Vzhledem k množícím se spekulacím, vzrůstajícímu počtu dotazů a nejrůznějších nepodložených, ale „zaručených“ zpráv, cítím povinnost se k této situaci oficiálně vyjádřit. Vendula Durak  je plnohodnotným členem...
17.04.2012 17:26
volat, volat a volat (kočku) – co nejpozději večer, co nejdříve ráno, dokud je klid. Pokud se jedná o kočku, není pro ni přirozené přebíhat přes volná prostranství, takže bude pravděpodobně někde hodně blízko, kam mohla odejít podél zdi (pod auty, ve křoví) nechat v blízkosti místa ztráty jídlo...
15.07.2010 15:45
V první řadě je potřeba si uvědomit, že kočka si na cestování nezvykne tak lehce jako jiná zvířata.  Kočka by si měla na přepravku zvyknout ještě před cestou. Ideální je zvykat kočku na přepravku již od koťete.   Pro cestování je třeba použít bezpečnou přepravku ( nejlépe z plastu...
1 | 2 | 3 >>

 

Zajímavosti o kočkách

 

Oko kočky má velmi podobnou stavbu jako oko lidské

Zorný úhel kočky je 285 stupňů, z toho je 130 stupňů stereoskopických

Čich, kočky mají 19mil. speciálních nervových zakončení v membráně, která se nachází v nose

 Srdce kočky bije dvakrát rychleji než srdce člověka, tzn. 110 – 160 tepů za minutu.

Kočka slyší zvuky až o dvě oktávy vyšší než člověk a o půl oktávy vyšší než pes

Vaše kočka vás miluje a umí rozpoznat vaší náladu. Když se cítíte smutní nebo stresovaní, můžete také zaznamenat změnu v chování vaší kočky.

Spokojená kočka má zdvyžený ocas, jehož špička směřuje mírně dopředu.

 Kočka skoro nikdy nemňoukne směrem k jiné kočce. Tento specifický zvuk je vyhrazen pouze směrem k lidem.

Pokud kočka leží na zádech, ne vždy to znamená, že se podřizuje dominantnějšímu jedinci.

Průměrný věk pro kočičku žijící doma je 15 let, zatímco pro venkovní kočky pouze 3 – 5 let.

Zatím co kočka spí, její mozek zaznamenává a analyzuje stimuly z okolí a zachytává znaky nebezpečí

Normální teplota těla kočky je 38-39 stupňů Celsia, což je vyšší než mají lidé.

 Lidé, kteří vlastní zvířecí miláčky žijí déle, prožívají méně stresových situací.

Kočka jdoucí po úzké ploše, tak používá ocas na vyvažování, podobně jako provazochodec dlouhou tyč.

Kočky zbožňují kousání trávy, catnipu, petžele nebo šalvěje. Ale pozor – spousta rostlin je pro kočky jedovatá!

Padající kočka se bude vždy obracet své tělo v přesném pořadí úkonů. Nejprve otočí hlavu, pak přetočí páteř a srovná zadní nohy. Posléze prohne a zaoblí záda, aby zmírnila dopad na zem.

Kočka se učí lovit nikoliv instinktivně, ale na základě pozorování.

Společenské kočky vás budou následovat z pokoje do pokoje, aby měly přehled o vašich aktivitách během dne.

Postarejte se vaší kočce o kvalitní škrabadlo, aby vám neničila nábytek. Stále si brousí drápky o sedačku nebo skříňku? Navoňte tyto věci citrónovým nebo pomerančovým aroma. Kočky ho totiž nesnášejí!

Kočky dokáží  reagovat na intonaci vašeho hlasu. Mluvte proto na ně co nejvíce. A soustřeďte se na tón, jakým k ní promlouváte. Kočky velice dobře ví, když na ně křičíte (přestože je jim to někdy jedno).

Kočka neumí strávit mléčný cukr, proto mléko pro ni není zrovna vhodný nápoj.

Průměrná spotřeba energie je podle velikosti kočky od 900 - 1500 kj.

 Kočky nevidí moc dobře v detailu. Pro ně se například člověk stojící vedle nich jeví mlhavě a nejasně.

Kočka je schopná na jeden odraz vyskočit do výšky, která je patnáctinásobkem její výšky.

Pokud nemocné kočce zamícháte do jídla lék, vždy to svým jemným chuťovým smyslem pozná.

Kočka dokáže otočit ušima až o 180 stupňů. Má 30 svalů v každém uchu a používá jich 12 a více pro pohyb uší.

Kočky vrní, když pociťují jakýkoli intenzivní pocit a to jak spokojenost tak i jako uklidňující prostředek při stresu nebo při bolesti.

 

(vybráno z odborné literatury o kočkách a veterinární praxe)

Kontakt

Další šance z.s. ič: 22873163 tel. 1: 605 751 717
tel. 2: 739 477 900
dalsisancedknl@seznam.cz info@dalsisance.cz