KASTRACE KOČKY A KOCOURA
 
Základní informace o výhodách a nevýhodách kastrace domácích koček a kocourů.
 

  
 
Dospívání koček a kastrace
Kočky pohlavně dospívají, když jejich tělesná hmotnost dosáhne asi 2,5 kg.
U nejčastěji chovaných evropských domácích koček tak dospívání nastává ve věku 6-8 měsíců.
V tomto stáří začínají být pohlavně aktivní - kočky mohou zabřeznout, kocouři se začínají toulat a značkovat své území.

Kastrace koček a kocourů slouží zejména k prevenci nežádoucího vrhu koťat.
Významně zvyšuje kvalitu a délku života volně chovaných koček a snižuje rizika infekce závažnými patogeny (FIV, FeLV)

Důvody ke kastraci:
Zabránění nežádoucího nakrytí
Snížení počtu nechtěných, opuštěných koťat. Zbytečnému utrpení nechtěných koťat můžete předejít i kastrací Vašeho kocoura.
Zabránění značkování moč. Zejména u kocourů dochází po kastraci k vymizení nebo snížení tohoto chování. Účinek kastrace závisí na věku, prostředí a dalších faktorech.
Snížení rizika onemocnění a úrazů Kastrace zamezí riziku nákazy pohlavními chorobami koček (FeLV, FIV) a sníží riziko infekce nemocemi, které se přenášejí kontaktem či pokousáním při šarvátkách.
Kastrace omezí toulání kocourů a sníží riziko poranění (pokousání, autoúrazy, pády, střelná zranění, atp.).

Vhodnost zákroku: 
 
Kastrace se provádí od stáří 7 měsíců u koček, v případě kocourů doporučujeme stáří 1 rok. Zákrok probíhá v celkové anestezii a pro zdravé zvíře představuje nízké riziko.
Kastrace ovlivňuje sexuální chování, temperament se zpravidla nemění. Lov hlodavců také není kastrací ovlivněn.
K obezitě může dojít snížením fyzické aktivity. Tomuto problému lze zabránit vhodnou dietou.

„Kočičí antikoncepce“ - Podávání těchto hormonálních preparátů zásadně nedoporučujeme! Používaná léčiva způsobují u koček nádorová onemocnění, záněty dělohy, cysty vaječníků a permanentní říje. Při nesprávně načasovaném podání preparátu je možné zabřeznutí s následnou neschopností porodit mláďata. Léčba těchto onemocnění je nákladná a bez léčby může končit smrtí zvířete.

Péče o kastrovanou kočku / kocoura:
Životní styl - v důsledku kastrace se snižuje až zcela vymizí sexuální chování koček. U některých koče či kocourů může dojít ke snížení fyzické aktivity. Lov hlodavců u koček, které byly zvyklé lovit, nebývá zpravidla ovlivněn.
Nároky na výživu - snížení fyzické aktivity (toulání kocourů, rvačky, vyhledávání ostatních koček v reprodukční sezóně,...) může při nesprávné dietě vést k nadváze. Nadváha sama o sobě představuje zdravotní riziko pro rozvoj dalších onemocnění (zejména onemocnění dolních cest močových u kocourů, diabetes mellitus u obou pohlaví, onemocnění srdce a dalších orgánů).
Proto doporučujeme kastrovaným kočkám a kocourům podávat krmivo určené speciálně pro krmení této kategorie zvířat.
 
Vhodné krmení je nejlepší prevencí zdravotních obtíží. Nákup kvalitní diety vyvinuté zvlášť pro výživu kastrovaných koček a kocourů se projeví na délce a kvalitě života Vaší kočky a výrazně sníží výskyt nejčastějších onemocnění, jejcihž terapie zpravidla není lacinější, než prevence.

Tento článek byl převzat z www.hkvet.cz  a  plně se s jeho obsahem ztotožňujeme.

VAROVÁNÍ PŘED TZV. ANTIKONCEPCÍ

 
Antikoncepce určená pro kočky ve své podstatě neexistuje. Jedná se nejčastěji o androcur nebo podobné preparáty,které jsou určeny zejména k léčbě sex.deviace, plešatění a snížení výskytu ochlupení u žen. To, že tato tzv. antikoncepce  může zabránit zabřeznutí u koček,  je nejen nespolehlivé, ale i  ze zdravotních důvodů nežádoucí. Dobrý veterinář vám tuto možnost nenabízí a hlavně by vás měl upozornit na rizika spojená s jejich aplikací
-výskyt nádorů
- narušení krvetvorby
-zvýšené riziko zánětu dělohy
V případě, že dáte své kočce antikoncepci po jejím zabřeznutí nebo ji nedáváte pravidelně, zcela jistě uhyne ve strašných bolestech. Nedokáže totiž koťata porodit(antikoncepce spolehlivě zabrání otevření porodních cest) nebo v ní plody předčasně uhynou a rozloží se, což způsobí sepsi organismu.Jako příklad uvádíme obrázek naší dříve již umístěné kočičky Sheily, které zřejmě  někdo antikoncepci podal a kočička by bez rychlé  lékařské pomoci uhynula(děloha naplněná hnisem, počínající sepse).. I tak bojovala dlouho o svůj mladý  život.Za poslední dva roky jsem řešili již 5 takových případů.
Máte-li svou kočky rádi , nikdy ji tyto preparáty nepodávejte. Je mnoho lidí, kteří nebyli s těmito riziky vůbec nikdy seznámeni a pokud by je znali , nikdy by to své kočce nedali. Na to však bývá často  pozdě.

Zajímavé  informace

 

Průměrná kočka má v jednom vrhu 1 – 8 koťat a 2 – 3 vrhy za rok.

Během celé doby, kdy je kočka produktivní může mít více než 100 koťat.

Jeden kočičí pár se všemi svými koťaty se může rozrůst až na 420 000 koťat za 7 let!

Kočka má 290 kostí ve svém těle a 517 svalů.

Kočka má o pět obratlů v páteři víc než mají lidé.

Hlasový repertoár kočky zahrnuje víc jak 16 druhů zvuků.

Předení, je zvuk nízké frekvence, který nevydávají hlasivky, ale vzniká někde hluboko v kočičím hrudníku.

Některé kočky reagují na stres přehnanou starostlivostí o svou srst.

Víte, kolik je vaší kočce přepočteno na lidské roky? Pokud jí jsou 3 roky, je stará 21 let podle lidského věku, pokud jí je 8 let, je stará 40 lidských roků a když jí je 14, v lidském věku je stará celých 70 let.

Nikdy plachou kočku nechytejte, ale nechte ji přijít. Plachá kočka chápe jakékoliv přiblížení jako útok.

Nesnažte se kočce naordinovat jen vegetariánskou stravu. Kočky potřebují proteiny ke svému přežití.

Kočka se cítí bezpečněji, pokud stojí na stole nebo na nějaké vyvýšené plošině nad podlahou, jinak se cítí ohrožená tím, že nad ní stojíte.

Nikdy nekrmte svou kočku jídlem pro psy. Kočky potřebují pětkrát více proteinů než je obsaženo v psím žrádle.

Kočky jsou aktivnější během večera než přes den.

Kočka by měla, v porovnání se psem, dostávat dvojnásobné množství bílkovin.

Kočky nejsou schopné strávit a zužitkovat potravu s vysokým obsahem tuků.

Nenechávejte kočku v bezvědomí ležet na jednom boku déle jak 5-10 minut a nedávejte ji nic do úst.

Díky svému vynikajícímu pozorovacímu talentu a inteligenci je kočka mimořádně učenlivá. Tuto schopnost však využívá pouze pro svůj vlastní prospěch. ( jen když je to pro ni výhodné, např. některé kočky při hře schovávají drápky ) 

Kočky stráví 30% z času, kdy jsou vzhůru tím, že se myjí.

Kočky mají rády jména , která končí na "i"

Pokud se kočka vyprázdní vedle svého záchodku, rozložte okolo hliníkovou fólii a nechte ji jen úzký průchod k záchodku. Hliník je jí nepříjemný a raději upřednostní záchod.

Kočka, která vás kousne po tom, co jste jí hladili a drbali na bříšku to pravděpodobně dělá z rozkoše a nikoliv ze zloby nebo vzteku.

Nikdy kočku netrestejte odmítáním pozornosti, nechápe to a je zmatená.

Dospělá kočka má 32 zubů.

(zdroj informací - odborná literatura a veterinární praxe)

Kontakt

Další šance z.s. ič: 22873163 tel. 1: 605 751 717
tel. 2: 739 477 900
dalsisancedknl@seznam.cz info@dalsisance.cz